SVJ Domus

Webová stránka bytového domu na ulici Běloruská 20, Brno.

 


 
Družstvo vlastníků bytů DOMUS, družstvo
od 1.6.2009 v likvidaci, likvidátor - Pavel Wisman
 
Představenstvo:
Pavel Wisman (předseda, skončil k 19.12.2010)
Michal Rodák (člen, skončil k 19.12.2010)
Jiří Stejskal (člen, skončil k 1.8.2008)
 
 
Adresa: Běloruská 20, Brno, 625 00
Bankovní spojení: není
IČ: 255 09 756
 
Stanovy (k nahlédnutí v kanceláři družstva)
 
 
Společenství vlastníků jednotek DOMUS pro dům v Brně, Běloruská 20
 
Výbor:
Pavel Wisman (předseda, administrativa)
Renata Fojtíková (člen, technické záležitosti)
Gustav Zlatý (člen, technické záležitosti)
 
 
Adresa: Běloruská 20, Brno, 625 00
Bankovní spojení: 43 - 3259 080 277 / 0100
IČ: 283 29 767
 
Stanovy (v PDF)

 

Informace:
V úterý 6.1.2015 proběhne od 17 hod. odečet vody a tepla. Každý u koho nebude odečet proveden ať nahlásí svůj stav vody a tepla. (vyvěšeno 1.1.2015)
Schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude v úterý 25.11.2014 v 19:00 ve sklepních prostorech domu Běloruská 20. (vyvěšeno 11.11.2014)

Z důvodu opravy budou od 18.8. do 1.9. vypuštěná všechna topení. (vyvěšeno 13.8.2014)

V pátek 23. 5. od 13 hod. a v případě potřeby v sobotu 24. 5. bude probíhat bezplatná výměna zásuvek společné televizní antény. (vyvěšeno 14.5.2014)

Nedoplatky za vyúčtování služeb za rok 2013 budou vybírány v kanceláři družstva v úterý – 13. 5. v 19:00 a v pondělí – 19. 5. v 19:00, další termíny – bude upřesněno. (vyvěšeno 26.4.2014)

Bylo rozdáno vyúčtování služeb za rok 2013. Nedoplatky a přeplatky budou vybírány/vypláceny v předem zveřejněných termínech. (vyvěšeno 26.4.2014)

Z důvodu opravy si vykliďte vše ze společných sklepních prostor a kočárkárny do neděle 16. 3. (vyvěšeno 26.2.2014)

Ve středu 8.1.2014 proběhne od 14 hod. odečet vody a tepla. Každý u koho nebude odečet proveden ať nahlásí svůj stav vody a tepla. (vyvěšeno 3.1.2014)
Schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude ve středu 27.11.2013 v 19:00 ve sklepních prostorech domu Běloruská 20. (vyvěšeno 13.11.2013)

Ke stažení - oběžník číslo 15 (dočasně nedostupné), byl rozdán do schránek – slouží jako podklad pro schůzi. (vyvěšeno 22.11.2013)

Výměna vodoměrů proběhne ve středu 20. 11. od 8:00. (vyvěšeno 15.11.2013)

Zájemci o splacení úvěru - informativní schůzka ve středu 24. 7. 2013 v 19:10 v kanceláři družstva. (vyvěšeno 12.7.2013)

Nedoplatky za vyúčtování služeb za rok 2012 budou vybírány v kanceláři družstva ve středu – 17. 7. v 19:00 a ve středu – 24. 7. v 19:00. (vyvěšeno 12.7.2013)

Nedoplatky za vyúčtování služeb za rok 2012 budou vybírány v kanceláři družstva ve středu – 19. 6. v 19:00 a v úterý – 25. 6. v 19:00, další termíny – bude upřesněno. (vyvěšeno 14.6.2013)

Bylo rozdáno vyúčtování služeb za rok 2012. Nedoplatky a přeplatky budou vybírány/vypláceny v předem zveřejněných termínech. (vyvěšeno 6.5.2013)

Bylo rozdáno rozúčtování vody a tepla. Zkontrolujte si uvedené údaje a do 15. 4. nahlaste případnou chybu. (vyvěšeno 10.4.2013)

V úterý 8.1.2013 proběhne od 16 hod. odečet vody a tepla. Každý u koho nebude odečet proveden ať nahlásí svůj stav vody a tepla. (vyvěšeno 3.1.2013)
V pondělí 9.1.2012 proběhne od 15 do 20 hod. odečet vody a tepla. Každý u koho nebude odečet proveden ať nahlásí svůj stav vody a tepla. (vyvěšeno 3.1.2012)


Od soboty 22.1.2011 do neděle 30.1.2011 bude probíhat výměna stoupaček, konkrétní rozpis pro jednotlivé byty viz nástěnka. V den výměny musí kaľdý zpřístupnit svůj byt. (vyvěąeno 18.1.2011)

V sobotu 8.1.2011 proběhne odečet vody a tepla. Kaľdý u koho nebude odečet proveden a» nahlásí svůj stav vody a tepla do pátku 21.1.2011. (vyvěąeno 5.1.2011)

Výběr peněz za termoregulační hlavice a ventily bude v pátek 7.1.2011 sobotu 8.1.2011. (vyvěąeno 30.12.2010)


Ke staľení - oběľník číslo 13 (dočasně nedostupné) (vyvěąeno 15.11.2010)

V pátek a sobotu 12. a 13.11.2010 proběhne výměna termoregulačních ventilů a hlavic. (vyvěąeno 4.11.2010)

Schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude v neděli 14.11.2010 v 19:00 ve sklepních prostorech domu Běloruská 20. (vyvěąeno 28.10.2010)

Nedoplatky budou vybírány v úterý 1.6.2010 v 19:00 a v úterý 8.6.2010 v 19:00 v kanceláři druľstva. (vyvěąeno 6.6.2010)

Schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude v úterý 29.6.2010 v 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ Bohunice, Dlouhá 1. (vyvěąeno 6.6.2010)

Na domě probíhají opravy: elektřina (únor - březen, skončeno), výměna francouzských oken za výtahem (květen, skončeno) oprava balkonů (květen, probíhá), výměna výtahu (od 15.7.2010)


Ke staľení - oběľník číslo 12 (dočasně nedostupné)

Nové číslo účtu pro SVJ: 43 - 3259080277 / 0100. SIPO se změní automaticky.

Novým členem výboru SVJ byl na schůzi zvolen Gustav Zlatý, byt č. 34, Michal Rodák z výboru odstoupil.

Schůze DVB a schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude ve pondělí 31.8.2009 v 19:00 ve sklepních prostorech domu Běloruská 20.

Přeplatky budou vypláceny ve čtvrtek 2.7.2009 v 19:00 a v úterý 7.7.2009 v 19:00 v kanceláři druľstva.

Nedoplatky budou vybírány ve čtvrtek 4.6.2009 v 19:00 a v úterý 9.6.2009 v 19:00 v kanceláři druľstva.

Ke staľení - oběľník číslo 11a (opravena poslední strana, obsahuje podklady pro schůzi SVJ).

Schůze DVB a schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude ve úterý 19.5.2009 v 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ Bohunice, Dlouhá 1.

Ke staľení - oběľník číslo 10 (obsahuje zprávu o činnosti druľstva v roce 2007).


Schůze DVB a ustavující schůze SVJ DOMUS, Běloruská 20 bude ve středu 1.10.2008 v 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ Bohunice, Dlouhá 1.

Ke staľení - návrh stanov pro Společenství vlastníků, změny oproti vzorovým stanovám budou objasněny notářem.